İletişim : 0232 631 54 52

ÇALIŞMA SAATLERI : Hafta İçi 09:00 - 19:00

İmplant

İmplant

İmplantlar,dişsiz bölgelgerde diş kökü gibi görev yapmak üzere çene kemiğine yerleştirilen ve üzerlerine protez yapılabilen saf titanyumdan yapılmış vidalardır.İmplant gövdesi ve abutment olmak üzere 2 bölümden oluşurlar.

İMPLANT GÖVDESİ

çene kemine bağlanıp diş kökü gibi görev yapmak üzere kemik içine yerleştirilen,saf titanyumdan yapılma parçadır. Ağız içerisinden görülmez,çene kemiği içerisinde dişeti seviyesinin altında yer alır. İmplant yerleştirilmesinden sonra 3-6 ay süren iyileşme periyodu boyunca implant gövdesi çene kemiği ile kaynaşır.

ABUTMENT

Bu kısım implant gövdesine vida ile bağlanarak yapılacak olan protezin diş kökü gibi görev yapan implant gövdesinden destek alarak ağız içinde tutunmasını sağlayan ağız içi parçalarıdır.impnat gövdesine vida ile bağlanarak ağız içerisinde dişeti seviyesinin üzerinde yer alır.

İMPLANTLARIN AVANTAJI NELERDİR?

--İmplant destekli protezler geleneksel hareketli protezlere,kron köprü protezlerine göre daha konforludur.
---İmplant destekli kron-köprüler destgek dişlerden aşındırma işlemine gerek kalmadan diş eksikliği giderilir
--Diş kaybı olduğunda eksik dişin oldu bölgedeki kemikte yıkım olur ve kemik incelmeye başlar,implantlar da doğal dişler gibi çiğneme fonksiyonu esnasında çevrelerindeki kemiğe uyaranlar göndererek kemiğin devamlılığını sağlar.

İMPLANT YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

İmplant tedavisi planlanan hastada öncelikle ayrıntılı bir tıbbi özgeçmiş ile beraber ağız içi dokuların klinik ve radyolojik muayenesi yapılır. Dişsiz bölgedeki kemik kalınlığı,ağız içi dokular muayene edilir. Radyolojik muayene için hastadan bir panoramik film çekilir ve implant yerleştirilecek bölgedeki kemik miktarı, maksiler sinus,mandibuler kanal,komşu dişler gibi anatomik yapıların lokasyonu belirlenerek yerleştirilecek olan implantın bu yapılara uzaklığı ölçülerek boy ve çapı belirlenir implant yerleştirilmesi aşamasına geçilir. İmplant tedavisi iki aşamada gerçekleştirlir.İlk aşama implant gövdesinin uygun miktarda ve kalitede çene kemiği içerisine yerleştirilmesidir.Bu işlem aynen diş çekiminde olduğu gibi lokal anestezi altında gerçekleştirilir.Tedavinin başarısı için implant yapılması planlanan bölge yeterli kalite ve miktarda kemiğe sahip olmalıdır.Özellikle uzun süre dişsiz kalmış bölgelerde kemik rezorbsiyonuna bağlı olarak implant tedavisi içn yeterli miktarda kemik olmadığı durumlarda kemik greftleri,sinus lifting gibi ilave cerrahi işlemlere gereksinim olabilir. Bu işlemlere gerek olup olmadığı detaylı bir ağız içi ve radyolojik muayeneden sonra belirlenir.

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER

Hareketli protezler kişinin çene yapısına uygun olarak yapıldığı halde zamanla çene kemiğindeki yıkım nedeni ile protezin uyumu bozulur ve tutuculuk problemleri ortaya çıkar. Bu durumlarda hem protezin tutculuğunu arttırmak hem de kemikteki yıkımın önüne geçmek için implant destekli protezlerden faydalanılır. İmplant destekli protezler sabit ve hareketli protezler olmak üzere iki kısıma ayrılır. Total dişsiz ağızlarda kemik rezorbsiyonuna bağlı olarak çok sayıda implant yerleştirilerek sabit protez planlamasının mümkün olmadığı durumlarda,hastanın kullandığı hareketli protezlerin tutculuğunun yeterli olmadığı durumlarda implant destekli hareketli protezler kullanılır bunlar iki çeşittir;

1 - Barlı protezler:

Çene kemiğine 2 veya daha fazla implant yerleştirilir,implantların üzerlerine çene kemiğinin konturu ile uyumlu olacak şeklilde ince metal bar yerleştirlir bu metal barlar aracılığı ile çene kemiğinden destek alan hareketli protezlerin tutculuğu artar ve daha iyi bir çiğneme etkinli sunar.

2 - ball ataşmanlı protezler

Çene kemiğine yerleştirilen en az 2 adet implantın üzerlerine ucu metal küre top şeklinde ball ataşman şeklinde abutment takılır ve balla taşmanın karşılığı olarak protezin içerisine de ball ataşmanın (erkek parça) gireceği yuva (dişi parçalar) yerleştirilir.protez ağıza takıldığında iki parça birleşerek protezin tutculuğunu arttırır.

İMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLER

Bir veya daha fazla diş eksikliklerinde çene kemiğine yerleştirilen implantlardan destek alınarak yapılan protezlerdir.tek diş eksikliklerinde uygulanabildiği gibi birden fazla diş eksikliğinde de uygulanabilir. Özellikle arka bölgede diş olmadığı durumlarda implant destekli köprüler kullanılabilir.